Calitate

VIZIUNEA NOASTRĂ

Dorim să devenim o companie globală care este benefică pentru societate și țara sa și care conduce sectorul în toate domeniile noastre de activitate.

 

MISIUNEA NOASTRĂ

Dorim să conducem sectorul cu aplicații inovatoare, de a adăuga valoare domeniului nostru de activitate în ceea ce privește responsabilitățile sociale, de a crea o structură în creștere și de branding cu politica de satisfacție a clienților.

 

POLITICA NOASTRĂ DE CALITATE

Compania noastră, cu politica sa de a se conforma cerințelor clienților în continuă schimbare și în curs de dezvoltare, se angajează să conducă aceste inovații prin monitorizarea acestora în fiecare domeniu de activitate. Acesta a adoptat principiul de a se conforma cu legislațiile, termenii și standardele aprobate la nivel internațional pentru a ajunge la managementul total al calității și pentru a dezvolta continuu sistemul de calitate existent. Adoptarea calității ca filozofie de viață în comunicarea reciprocă prin instruirea întregului personal, îndeplinirea cerințelor și așteptărilor clienților noștri înainte și după activitățile de vânzare în cel mai bun mod se numără printre obiectivele noastre principale.

În toate etapele proceselor noastre, oferind evoluții măsurabile, fiind într-o linie inovatoare și competitivă, continuând cu obiective, asigurând continuitatea dezvoltării produselor noastre și a tuturor resurselor noastre, construim politica noastră de calitate.